หลวงพ่อแก่นจันทน์

สักครั้งในชีวิตควรได้มากราบสักการะ “หลวงพ่อแก่นจันทร์” พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร สร้างด้วยไม้แก่นจันทน์ ทั้งองค์และมีความสูงตั้งแต่พระบาทถึงพระเกศมาลา 2.26 เมตร (ประมาณ 5 ศอก) โดยลักษณะอุ้มบาตร ของหลวงพ่อแก่นจันทร์นั้น แตกต่างจากปางอุ้มบาตรทั่วไป ตรงที่ บาตรของหลวงพ่อเหมือนสวมอยู่ในถุงบาตร และพระหัตถ์ทั้งสองของหลวงพ่อนั้นจับอยู่ที่ม้วนผ้าซึ่งยื่นออกมาจากบาตรราวๆ 1 คืบ ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแก่นจันทร์มาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันหลวงพ่อแก่นจันทน์ประดิษฐานอยู่ที่วิหารทรงจตุรมุขโดยพระเทพญาณมุนี (ประเทศกวีธโรป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลมและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้สร้างถวายเปิดให้ประชาชนเคารพกราบไหว้ได้ทุกเวลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand